Destilovana voda

Destilovana voda

Tehnocar destilovana (demi) voda dobija se procesom demineralizacije. Koristi se u domaćinstvima, automobilima i industriji. Koristi se:

  • kod paročistača
  • kod pegli na paru
  • za rastvore
  • za akumulatore
  • za razblažavanje antifriza
  • kod rashladnih sistema...

Ova voda je prošla proces demineralizacije. Oslobođena svih minerala.

Čistoća vode: Ph 4-6, µS/cm 3-5

Destilovana voda se isporučuje u ambalaži od 1l, 2l i 5l